V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się finał V Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli: Pan Michał Poziomek – nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Pan Krzysztof Janik –  nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z zakresu szkoły średniej. Wiedza uczestników znacznie wykraczała poza materiał nauczania z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktur leksykalno-gramatycznych tj. typów zadań występujących w arkuszach maturalnych.Rywalizacji uczniów niewątpliwie towarzyszy współpraca pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi, organizatorami ale także i uczestnikami.

Test trwał 40 minut i zawierał 3 zadania obejmujące słowotwórstwo, transformacje gramatyczne i zadanie wielokrotnego wyboru.

Do finału w drodze eliminacji w poszczególnych szkołach zakwalifikowało się i wzięło udział 17 uczniów z 6 szkół z następujących powiatów: staszowskiego, buskiego, tarnobrzeskiego, i opatowskiego. Każda ze szkół mogła wytypować do konkursu 3 uczniów z klas pierwszych. Szkoły, które przystąpiły do konkursu: I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe:

– tablet do nauki języków obcych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie ufundowany Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,

– książki ufundowane przez Panią Annę Karasińską – dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie za zajęcie trzech pierwszych miejsc,

– podręczniki przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego i książki do nauki gramatyki oraz słownictwa ufundowane przez jedno z najlepszych na rynku wydawnictw językowych „EGIS”

– drobne upominki promujące Powiat Staszowski ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy konkursu skorzystali z poczęstunku zapewnionego przez Kierownictwo Internatu panią Ewę Maj oraz przez Pana Izydora Grabowskiego – dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Wyniki konkursu:

I miejsce:  Karol Grudzień z LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

II miejsce:  Małgorzata Stawarz z I Społecznego LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

III miejsce:  Norbert Wawrzyk z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!Serdecznie dziękujemy sponsorowi cennych nagród książkowych– Wydawnictwu ‘Egis’ oraz wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu V edycji konkursu.

Organizatorzy

Skip to content