Wiosenna lekcja z „krokodylkiem”

       W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny uczniowie klasy II Technikum pojazdów samochodowych uczestniczyli w lekcji dotyczącej zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego. Lekcję, w formie prezentacji multimedialnej, poprowadził Pan Robert Frejlich, który jest Kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oddziału Opatów. Inspektorat Ruchu Drogowego jest powołany do kontroli przestrzegania przepisów prawa, obowiązujących podczas transportu drogowego oraz przewozu osób. Celem Inspektoratu jest ograniczenie niebezpiecznych czynników w transporcie drogowym. W trakcie spotkania Pan Inspektor wielokrotnie podkreślał, że pamiętając i stosując się do przepisów ruchu drogowego, dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także innych.

Zdjęcia: Justyna Pasternak
Teks: Mirosław Ramos

 

Skip to content