Wolontariusze kwestują w szkole i na cmentarzu

Listopadowe święto skłania wszystkich do wspomnień o tych, którzy odeszli. Czas zadumy i porządków w miejscach pamięci. W dniach 23-27 października 2017r.wolontariusze Zespołu Szkół zbierali pieniądze i znicze na terenie naszej szkoły na mogiły zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, na pomniki bohaterów, żołnierzy poległych w Staszowie i okolicach. Do zbiórki przyłączyli się i uczniowie i nauczyciele. Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie.

 

Wolontariusze z opiekunami oczyszczali groby, zapalili znicze i chwilą refleksji otoczyli pomniki osamotnione, zapomniane. W przededniu dnia Wszystkich Świętych na Cmentarzu Staszowskim odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół: Kazimierza Asika, Stanisława Flesika, Kazimierza Górnackiego, Włodzimierza Kędzierskiego, Stefana Mazura, Macieja Nadrowskiego, Nikodema Rowińskiego, Ryszarda Skórskiego, Sylwii Stasińskiej, Joanny Szpak, Stanisławy Zarzyckiej. Zatrzymaliśmy się chwilę przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przy pomniku Poległym w Golejowie 1939r.

W dniach 31X-2XI 2017r. na cmentarzu była prowadzona Kwesta na odnowienie pomników przy Kościele św. Bartłomieja w Staszowie. Wolontariusze naszej szkoły przy wsparciu Stowarzyszenia PROCIVITAS zbierali datki. Mało przyjazna aura nie odstraszyła ani kwestujących ani darczyńców i udało się zebrać ponad. 4, 5 tysiąca złotych. Zostaną one przeznaczone na szczytny cel.

Dla wszystkich uczestników było to duże przeżycie, wspaniała lekcja szacunku, pamięci i patriotyzmu.

Skip to content