WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poniżej znajdują się odnośniki do podręczników dla poszczególnych typów szkół:

Liceum ogólnokształcące profil humanistyczny

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Informacje o podręcznikach dla klas trzecich powinny być podane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Nauczycie poszczególnych przedmiotów wysłali również za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o podręcznikach na rok szkolny 2021/2022.

Skip to content