Z wizytą w Rytwianach

16 grudnia 2022 roku nauczyciele przedmiotów technicznych odwiedzili uczniów klas ósmych w Rytwianach. Gospodarzami tego spotkania byli: pan dyr. T. Opala oraz nauczyciele- p. G. Woś i p. B. Więcław. Wyjazd był kontynuacją tzw. kafejki zawodowca, która cyklicznie odbywa się w Zespole Szkół im. S. Staszica i jest okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na temat nowoczesnej edukacji. W Rytwianach swoimi pomysłami i możliwościami, jakie daje nauka w Staszicówce podzielili się – p. Krzysztof Janik – nauczyciel języka angielskiego, p. Tomasz Dygulski- nauczyciel matematyki i programowania oraz p. Grzegorz Sołtysiak – nauczyciel mechatroniki i elektroniki.

Młodzież w trakcie spotkania poznała możliwości nabywania uprawnień do wykonywania różnych zawodów oraz szanse, jakie daje tytuł technika. Pan Janik zwrócił też uwagę na korzyści, jakie przynosi egzamin Cambridge, do którego przygotowywani są chętni uczniowie ZS na specjalnych zajęciach. Pasjonaci informatyki usłyszeli wiele na temat możliwości nauki i wymagań dotyczących zawodu programisty i technika informatyka od nauczyciela i praktyka w tej dziedzinie – pana Tomasza Dygulskiego. Z kolei ekspert od nowoczesnych technologii – pan Grzegorz Sołtysiak odsłonił przed słuchaczami tajniki mechatroniki i przedstawił w działaniu ciekawe projekty realizowane przez swoich podopiecznych. 

Zebrani na sali z uwagą wysłuchali prelekcji, bo przecież przed nimi ważne decyzje… My natomiast mamy nadzieję, że choć trochę rozwialiśmy ich wątpliwości.

tekst: Anna Banaś
zdjęcia: Tomasz Dygulski

 

Skip to content