Co dalej ………?- wybór kierunku kształcenia.

W dniu 28 lutego w budynku Centrum Kształcenia praktycznego uczniowie IV klas Technikum oraz III Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół  , wzięło udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. Zajęcia dotyczyły wyboru dalszego kierunku kształcenia, podjęcia studiów zgodnych z predyspozycjami i możliwościami uczniów, czy podjęcia pracy zawodowej.

 

Zajęcia rozpoczęły się warsztatami, na których młodzież za pomocą testów diagnozowała swój potencjał, zainteresowania, osobowość. Przygotowane prezentacje wzbogaciły wiedzę uczniów na temat nowych kierunków kształcenia wyższego, nowych zawodów poszukiwanych na rynku pracy oraz wybranych stron internetowych, na których uczelnie z całego kraju przedstawiają swoje oferty.

Warsztaty prowadzili doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Uczniowie naładowani pozytywną energią i nowymi informacjami i tak muszą podjąć samodzielnie ważne decyzje , dlatego życzymy im tylko dobrych wyborów i zapału przed nowymi wyzwaniami.

 

Druga część spotkania poświęcona była indywidualnym konsultacjom młodzieży ze specjalistami. Wyjaśniali oni wątpliwości młodzieży , indywidualnie ukierunkowywali co do dalszych życiowych wyborów.

Zainteresowanie młodzieży było bardzo duże, dlatego takie spotkania będą odbywały się cyklicznie dla uczniów.

Skip to content