Dni Języka Polskiego w Zespole Szkół

21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego już po raz 18. UNESCO ustanowiło to święto na pamiątkę dramatycznych wydarzeń w 1952 roku w Bangladeszu . Tego dnia zginęło pięciu studentów podczas pokojowych demonstracji , których uczestnicy postulowali , by język bengalski został uznany za urzędowy . Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest również okazją do promowania oraz chronienia różnorodności językowej, a także kulturowej świata w dobie globalizacji.
Dni Języka Polskiego w Zespole Szkół im. S. Staszica są nie tylko częścią tego święta , ale również okazją propagowania kultury języka wśród uczniów naszej szkoły. Ciągły rozwój sprawia, że nasz język staje się coraz piękniejszy. Mając na uwadze tragiczne wydarzenia z Bangladeszu, powinniśmy jeszcze mocniej dbać o nasz ojczysty język i ograniczyć zapożyczenia z innych języków.
Kultura języka musi być obowiązkowym wyposażeniem każdego inteligenta –Ten cytat z profesora Jana Miodka jest mottem nie tylko Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej we Włoszczowie , ale jest cnotą każdego wykształconego Polaka . Część z nas zastanawia się jak należy powiedzieć : szłem czy szedłem , włanczać czy włączać ,wziąć czy może wziąść? Te i inne problemy związane z poprawnością językową mogli rozstrzygnąć uczniowie biorący udział w szkolnym Turnieju Sprawności Językowej , przeprowadzonym online dzięki pani Annie Banaś . W tej kategorii znawcami zawiłości językowych okazali się uczniowie :
• Zuzanna Uszlińska klasa III a LO
• Wojciech Kułaga klasa III a LO
• Mateusz Wójcik klasa II Ti
• Paweł Stachurski klasa III Tb

Wszyscy uczniowie klas technikum i liceum wzięli udział w szkolnym konkursie Czytam, więc rozumiem ,przygotowanym przez nauczycieli polonistów. W tej kategorii najlepsze wyniki osiągnęli :
• Ada Banasiewicz klasa I a LO
• Agata Ola klasa

Ostatnim, równie ważnym wyzwaniem dla młodzieży, był konkurs o tytuł Mistrza ortografii .W tym roku przypadł uczennicom klasy I a LO :
Aleksandrze Sławińskiej i Iwonie Bujarskiej i Weroniki Wawszczyk.
W ramach obchodów Dni Języka Polskiego wszyscy uczniowie naszej szkoły wysłuchali audycji ,przygotowanej pod kierunkiem pani Elżbiety Nowickiej,na temat zasad odmian nazwisk żeńskich i żeńskich .
Zwycięzcy szkolnego konkursu językowego: Ada Banasiewicz , Agata Ola , Zuzanna Uszlińska , Wojciech Kułaga , Mateusz Wójcik i Paweł Stachurski reprezentowali Zespół Szkół w XI Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej we Włoszczowie . W kategorii Czytam ,więc rozumiem Agata Ola zajęła II miejsce , a w Konkursie poprawnych norm i form uczniowie -Zuzanna Uszlińska i Wojciech Kułaga wywalczyli III miejsce. Sukces ten nie byłby możliwy , gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie nauczycieli uczących: pani Anny Banaś , pani Elżbiety Nowickiej i pana Zbigniewa Switka .
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content