47 Olimpiada języka angielskiego – Etap szkolny w “Staszicówce”

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Nasza szkoła po raz kolejny została zgłoszona do ministerialnej 47 Olimpiady Języka   angielskiego. W dniu 4 listopada zorganizowaliśmy etap szkolny, w którym wzięło udział 12 wytypowanych uczniów.

 Jest to bardzo prestiżowy konkurs, który od uczniów wymaga ogromnej wiedzy językowej, porównywalnej z absolwentami filologii angielskiej. Dyrektor Zespołu Szkół, Pan Jerzy Jabczuga otwierając eliminacje szkolne, życzył uczestnikom samych sukcesów podkreślając, że dzisiejszy świat potrzebuje świetnych specjalistów znających język angielski tak jak swój język ojczysty. 

Pani wicedyrektor Anna Słoczyńska podkreśliła, że uczniowie, którzy biorą udział w eliminacjach z pewnością posiadają ogromną wiedzę językową i do sukcesu potrzebne jest opanowanie stresu aby skutecznie skoncentrować się podczas rozwiązywania zadań testowych. Nauczyciel prowadzący eliminacje Krzysztof Janik zachęcił uczestników do tego aby dodatkowo wykorzystali swoje umiejętności językowe w praktyczny sposób i skupili się na przygotowaniu do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka np. egzaminy  Cambridge. O dalszych losach uczestników eliminacji poinformujemy wkrótce.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Janik

 

Skip to content