Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. PatrioTYzm. Zmieniasz Polskę

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w w naszej szkole odbyły się pierwsze warsztaty Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu dla klasy II a i II s LO prowadzone przez koordynatora Konrada Wybulta.

Wsparcie Klubu Jagiellońskiego i  Fundacji PKO Bank Polski pozwala zaangażować młodzież w naukę zasad samorządności i demokracji. Akademia jest  jedną z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit. Pracuje dla dobra Polski i tej samej postawy uczy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem.

Łącząc tradycję z nowoczesnością realizuje trzy ścieżki działalności: pielęgnuje kulturę pamięci, przygotowuje do samorządności i promuje patriotyzm gospodarczy.

Z sukcesem zachęca uczestników, aby przeszli od narzekania do działania.

Warsztaty Parlament 2.0. Podczas nich uczniowie wcielają się w role  posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań. Negocjacje między partiami mają doprowadzić do powołania Rządu, uchwalenia budżetu i rządzenia w obliczu zmieniającej się rzeczywistości. Kluczowe jest tu znaczenie mediów.

Moje miasto 2.0. W trakcie symulacji uczestnicy przygotują strategię rozwoju swojej gminy, a następnie wcielają się w role radnych miejskich i wybierają prezydenta/burmistrza, który wraz z Radnymi ma wypracować konsensus..W drugiej części uczniowie starają się zrealizować projekt społeczny.

Wielki Finał Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu odbędzie się w Warszawie  w czerwcu 2018 r. Będzie to również konkurs o Nagrodę Ekspertów i Nagrodę Politokon Ekspert.

https://www.facebook.com/AkademiaNP/?hc_ref=ARRWF0Z0AISq2oIObjYY4fy_LHPPnuBRIow7lgHdcEbRpsHvnWhCiObIwBDrZWM7FNQ&fref=nf

 

Skip to content