Author name: admin

Mikołajki w Staszicówce

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. “Mikołajki w Staszicówce”. Szczegóły konkursu na plakacie.

Uczniowie klasy IV Ti Patrycja Opałacz i Bartosz Jońca na Konferencji w Kielcach.

Temat Konferencji „Zostań w Ojczyźnie, bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. Celem Konferencji było doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i aktywnego obywatelstwa. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dwustu świętokrzyskich uczniów oraz stu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, które ma wzmocnić edukacje w zakresie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość ma wiele imion, bycie aktywnym uczniem i obywatelem pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności oraz wiedzy.
 
Tekst: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Małgorzata Stachura
 
 
 
 
Wyświetlona przez Małgorzata Stachura o 10:18

Pierwsze spotkanie w „Kawiarence Branżowca”

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w dniu 23 listopada br., odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Kawiarenka Branżowca”. Celem zainaugurowanych spotkań dyrektorów, nauczycieli oraz doradców zawodowych, jest integracja oraz wymiana poglądów na temat szkolnictwa w naszym regionie. Spotkanie witając przybyłych gości otworzył dyrektor Jerzy Jabczuga, po czym wygłosił prelekcje na temat nowoczesnej edukacji i jej roli w szkolnictwie branżowym. Następnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Staszowie Anna Kaczmarczyk opowiedziała o tym jak pomóc dzieciom w wyborze ścieżki kształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Anna Śnios z firmy PROGRESS ECO, która przedstawiła prezentację o firmie produkującej głównie sita przemysłowe. Doradca zawodowy Małgorzata Stachura, przedstawiła uczestnikom spotkania kalendarium rozwoju doradztwa zawodowego w powiecie staszowskim. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat przyszłości kształcenia branżowego. Słodki poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.
Tekst i foto: Paulina Majczak

BohaterON – włącz historię!

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego

Listopadowe dni sprzyjają wspomnieniom o bohaterach zasłużonych dla Historii Polski. Po raz kolejny nasza szkoła została zakwalifikowana do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie związanym z losami Powstańców Warszawskich. Ciekawa i atrakcyjna lekcja tematyczna ma pokazać, że historia nie jest nudnym przedmiotem.

Współczesne i nowoczesne spojrzenie na patriotyzm ma  przekonać, że nie jest to coś archaicznego i wstydliwego.

W klasach czwartych liceum pod kierunkiem Edyty Utnikzostały przeprowadzone lekcje oparte na scenariuszach i materiałach edukacyjnych udostępnionych przez  „BohaterON w Twojej Szkole”.

Piernikowe love, czyli co ma piernik do Torunia

Z projektem “Poznaj Polskę”  w kolejnych atrakcyjnych miejscach. Tym razem była to Łódź, Toruń i Bydgoszcz. Uczniowie Zespołu Szkół  na trzydniowym zwiedzaniu centrum Polski. Pod opieką pań Edyty Utnik, Anny Tęczy i pana Andrzeja Balickiego młodzież odkrywała uroki starych miast. Mają one swój urok i historyczne piękno.

Mimo już chłodnej pogody w dniach 16-18  listopada 2022r., miała miejsce nasza wycieczka.

Rankiem przejechaliśmy do Łodzi, tam rozpoczęliśmy od łódzkiego ZOO , gdzie weszliśmy do nowej atrakcji – ORIENTARIUM. Orientarium to najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodniej. Budynek, wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich. Zastosowane rozwiązania pozwalają utrzymywać zwierzęta na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami i w urozmaiconym środowisku. Zwiedzający  mogą obserwować mieszkańców Orientarium z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. W Orientarium mieszka 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180 gatunków ryb.

Skip to content