Mamy to! Kolejny sukces 6-tki uczniów Staszicówki w ramach innowacji z języka angielskiego „Zdaj egzamin FCE”

Na przestrzeni lat zdolni językowo uczniowie pytali nauczycieli o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i dlatego aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom w szkole powstało koło języka angielskiego. W naszej szkole zdolni i chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach koła ukierunkowanego na zdawanie egzaminu FCE.
Ale dlaczego akurat ten format certyfikatu z języka angielskiego?
Otóż Egzaminy Cambridge, a szczególnie FCE jest oficjalnie uznawany przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie m.in uniwersytety, instytucje rządowe, ale także prywatne firmy. To oznacza, że certyfikat FCE jest doskonałym wyborem aby udokumentować swoją znajomość języka angielskiego.
W ramach przygotowań uczniowie ćwiczą tzw. mock exams, czyli egzaminy próbne, i dopiero po kilkudziesięciu zdanych testach próbnych, oraz uzyskaniu pewności co do swoich umiejętności językowych kandydaci są kierowani do centrów egzaminacyjnych British Council do Warszawy, Rzeszowa lub Krakowa.
W 2024r do egzaminu FCE przystąpiło 6 uczniów z kl. 5Tip objętych innowacją. Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki, a dwóch uczniów uzyskało potwierdzenie wyższego poziomu znajomości języka angielskiego C1 wg skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Tekst: Krzysztof Janik

Skip to content