Doradca zawodowy – Aktualności

Współpraca z firmą ArkonSoft

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Firmą ArkonSoft. Nauczyciele ZS uczestniczyli w II spotkaniu z cyklu KAWIARENKA BRANŻOWCA, w ramach której mogliśmy gościć absolwenta naszej szkoły p. Grzegorz Wójcik. Tematem i okazją do dyskusji było ,Jak przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy i na jakich pracowników jest zapotrzebowanie w branży IT”. Dzisiejsze spotkanie w naszej Kawiarence uświetnił poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.

LEKCJA EUROPEJSKA dla młodzieży klas III Branżowej Szkoły I stopnia

W dniu 1 marca 2023 r. w naszej szkole,  w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się LEKCJA EUROPEJSKA dla młodzieży klas III Branżowej Szkoły I stopnia, którą poprowadziły pracownice – specjalistki ds. funduszy europejskich  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu p. Agata Galata oraz p. Paulina Osemlak. W spotkaniu uczestniczyły klasy III elektromechanik pojazdów samochodowych, III mechanik pojazdów samochodowych oraz III klasa wielozawodowa, ok. 50 uczniów. W trakcie warsztatów uczniowie mogli uzyskać informacji na temat: „Z jakich środków unijnych mogę skorzystać na założenie własnej firmy bądź z funduszy szkoleniowych w ramach projektów?”

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stachura

Podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Umowę podpisali Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie mgr inż. Jerzy Jabczuga oraz Dziekan WNŚiP dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

W ramach patronatu Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu zobowiązuje się do:

1)   współpracy ze Szkołą w celu rozwojowi kształcenia w zakresie szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej w regionie;

2)   oceny merytorycznej autorskich programów kształcenia i programów pracy z uczniem zdolnym opracowanych przez nauczycieli Szkoły;

3)   umożliwienia uczniom Szkoły uczestnictwa w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i laboratoriach realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu;

4)   umożliwienia uczniom Szkoły i kadrze pedagogicznej, na odrębnie określonych warunkach, udziału w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych prowadzonych w Uniwersytecie.

Natomiast w ramach patronatu Szkoła zobowiązuje się do:

1) promowania współpracy Szkoły z Uniwersytetem na stronach internetowych szkoły;

2) umieszczania w budynku szkoły, w widocznym miejscu informacji na temat wzajemnej współpracy stron oraz jej ewentualnych efektów;

3) przedstawienia uczniom Szkoły informacji na temat oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) promowania Uniwersytetu w środowisku lokalnym.

 

 W trakcie spotkania dyrekcja Zespołu Szkół mogła uczestniczyć w wykładzie, który poprowadził mgr Tomasz Kuszewski przedstawiając jedyny w kraju Wirtualny Symulator Terapii Radiacyjnej (VERT) w labolatorium Fizyczki Medycznej, które mieści się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu. 

 

Mamy nadzieję, że podjęte działania dadzą duże możliwości rozwoju uczniom, którzy podejmą naukę w nowym roku szkolnym w naszej Szkole na kierunku Fizyka Medyczna.

 

    Serdecznie zapraszamy!

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stachur

Konferencja „Z przedsiębiorcą na Ty”

W dniu 25 stycznia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konferencji  “Z przedsiębiorcą na Ty”, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. Konferencja adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, celem konferencji było zainteresowanie uczniów do podejmowania pierwszych kroków na rynku pracy oraz pokazania, że sukces w świętokrzyskim jest możliwy.

W konferencji wzięło udział 8 uczniów tj.:

  1. Frydrych Grzegorz – 4Tig
  2. Gawłowicz Mateusz – 4Tig
  3. Górski Krzysztof – 4 Tig
  4. Skiba Piotr – 4 Tbg
  5. Szeląg Karol Zbigniew – 4 Tog
  6. Wicik Daniel – 3 Tom
  7. Wieczorek Wiktor Norbert – 3 Tom
  8. Woś Łukasz – 4 Tbg

Uczniowie uc

KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY WYŁONIŁ LAUREATÓW

KONKURSU „KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”

          W budynku Centrum Kształcenia Zawodowego 06 grudnia 2022 r. pod hasłem „KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE” odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o zagrożeniach w środowisku kierowcy i ich wpływie na poziom bezpieczeństwa drogowego. Zmagania osiemdziesięciu sześciu uczestników trwały 60 minut, w czasie
których rozwiązywali oni konkursowe zadania testowe.

Na podstawie przeprowadzonego testu składającego się z sześćdziesięciu pytań zamkniętych Szkolny Komitet Konkursowy, któremu przewodniczył
wicedyrektor Szymon Nowak, wyłonił czterech laureatów:

Skip to content