Doradca zawodowy – Aktualności

Dni Otwarte w Staszicówce

W dniach 18-19 kwietnia br., Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie zorganizował Dni Otwarte połączone z dniami techniki oraz festiwalem zawodów. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej szkoły jak i do przedstawienia uczelni, instytucji i firm na stałe współpracujących ze staszowską staszicówką. W murach szkoły zaproszonych gości, przedstawicieli szkół, a przede wszystkim uczniów klas ósmych szkół podstawowych przywitał dyrektor Jerzy Jabczuga, który zaprosił wszystkich do odwiedzenia stoisk prezentujących ofertę edukacyjną szkoły na rok szkolny 2023/2024. Uczniom biorącym udział w międzyszkolnych konkursach „Wiedzy Technicznej, Motoryzacyjnej i Budowlanej”, „Coś z niczego” oraz na najlepsze zdjęcie wykonane na Targach w Poznaniu wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Starosta staszowski Józef Żółciak pogratulował laureatom konkursów oraz życzył uczniom szkół podstawowych aby uzyskali jak najwięcej informacji, które pomogą im wybrać szkołę ponadpodstawową. Podczas dni otwartych uczniowie oraz zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych, zwiedzenia pracowni szkolnych oraz odwiedzenia stoisk wystawowych m.in. przedsiębiorców z terenu powiatu staszowskiego.

Więcej informacji na stronie: https://staszowski.eu/dni-otwarte-w-staszicowce.html

Tekst i foto: Paulina Majczak

Współpraca z firmą ArkonSoft

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Firmą ArkonSoft. Nauczyciele ZS uczestniczyli w II spotkaniu z cyklu KAWIARENKA BRANŻOWCA, w ramach której mogliśmy gościć absolwenta naszej szkoły p. Grzegorz Wójcik. Tematem i okazją do dyskusji było ,Jak przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy i na jakich pracowników jest zapotrzebowanie w branży IT”. Dzisiejsze spotkanie w naszej Kawiarence uświetnił poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.

LEKCJA EUROPEJSKA dla młodzieży klas III Branżowej Szkoły I stopnia

W dniu 1 marca 2023 r. w naszej szkole,  w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się LEKCJA EUROPEJSKA dla młodzieży klas III Branżowej Szkoły I stopnia, którą poprowadziły pracownice – specjalistki ds. funduszy europejskich  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu p. Agata Galata oraz p. Paulina Osemlak. W spotkaniu uczestniczyły klasy III elektromechanik pojazdów samochodowych, III mechanik pojazdów samochodowych oraz III klasa wielozawodowa, ok. 50 uczniów. W trakcie warsztatów uczniowie mogli uzyskać informacji na temat: „Z jakich środków unijnych mogę skorzystać na założenie własnej firmy bądź z funduszy szkoleniowych w ramach projektów?”

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stachura

Podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Umowę podpisali Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie mgr inż. Jerzy Jabczuga oraz Dziekan WNŚiP dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

W ramach patronatu Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu zobowiązuje się do:

1)   współpracy ze Szkołą w celu rozwojowi kształcenia w zakresie szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej w regionie;

2)   oceny merytorycznej autorskich programów kształcenia i programów pracy z uczniem zdolnym opracowanych przez nauczycieli Szkoły;

3)   umożliwienia uczniom Szkoły uczestnictwa w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i laboratoriach realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu;

4)   umożliwienia uczniom Szkoły i kadrze pedagogicznej, na odrębnie określonych warunkach, udziału w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych prowadzonych w Uniwersytecie.

Natomiast w ramach patronatu Szkoła zobowiązuje się do:

1) promowania współpracy Szkoły z Uniwersytetem na stronach internetowych szkoły;

2) umieszczania w budynku szkoły, w widocznym miejscu informacji na temat wzajemnej współpracy stron oraz jej ewentualnych efektów;

3) przedstawienia uczniom Szkoły informacji na temat oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) promowania Uniwersytetu w środowisku lokalnym.

 

 W trakcie spotkania dyrekcja Zespołu Szkół mogła uczestniczyć w wykładzie, który poprowadził mgr Tomasz Kuszewski przedstawiając jedyny w kraju Wirtualny Symulator Terapii Radiacyjnej (VERT) w labolatorium Fizyczki Medycznej, które mieści się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu. 

 

Mamy nadzieję, że podjęte działania dadzą duże możliwości rozwoju uczniom, którzy podejmą naukę w nowym roku szkolnym w naszej Szkole na kierunku Fizyka Medyczna.

 

    Serdecznie zapraszamy!

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stachur

Skip to content