Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Listopad to szczególny miesiąc dla wszystkich, którzy oddają krew. Przez cztery dni ( 22- 26
listopada) świętujemy Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Podstawową jego zasadą jest możliwość oddawania krwi wyłącznie przez osoby zdrowe w
wieku 18- 65 lat.
Nie jest to jednak jedyny sposób , by wesprzeć honorowe krwiodawstwo! Propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa oraz dzielenie się wiedzą w tym zakresie , przyczynia się do
zwiększenia świadomości społecznej oraz znacznego powiększenia grona Honorowych
Dawców Krwi.
Krew zawsze głęboko fascynowała człowieka. Od najdawniejszych czasów w wyniku
nieznajomości jej składu, funkcji, cech, otaczano ją niemal mistycznym szacunkiem, upatrując w
niej życiodajnej siły.
Krew to bezcenny lek, który codziennie ratuje zdrowie i życie potrzebujących . Każdy z nas
może go kiedyś potrzebować – wypadki ,choroby, operacje czy zabiegi nie omijają nikogo z nas lub naszych bliskich. Krew pełni w naszym organizmie wiele kluczowych funkcji,każda kropla jest zatem szczególnie cenna!
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w programie ” Młoda krew ratuje życie”
Dziękujemy Wam za każdy oddany mililitr krwi i zapraszamy do kolejnej akcji!
Wszystkich nas łączy czerwona nitka i wierzymy , że oplecie ona całą Polskę! 

Skip to content