Dni techniki 2017

Szanowni Państwo, Drodzy Gimnazjaliści,

Pragniemy zaprosić Was do uczestnictwa w organizowanym przez nas przedsięwzięciu o nazwie “Dni Techniki – Pracodawca aktywnym uczestnikiem w kształceniu zawodowym”. Dni Techniki to cykliczne wydarzenie w życiu Zespołu Szkół im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. Cele, które przyświecają organizowaniu tego przedsięwzięcia to m.in.: – rozwijanie współpracy Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego z lokalnymi pracodawcami zrzeszonymi w Staszowskiej Izbie Gospodarczej,

– podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej poprzezangażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

 

– zapoznanie ze zmianami w szkolnictwie zawodowym od września 2017 roku,

– promocja nowych technologii w środowisku lokalnym,

-zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi zastosowaniami w przemyśle,

– preorientacja zawodowa młodego pokolenia, przybliżenie nowego kierunku kształcenia w szkole zawodowej: Kierowca – mechanik.

Organizatorzy imprezyTegoroczna, czwarta już edycja, zaplanowana jest na 25 i 26 kwietnia 2017 roku i przebiegać będzie pod hasłem: Pracodawca aktywnym uczestnikiem w kształceniu zawodowym. W tym roku szkolnym do organizacji Dni Techniki czynnie włączyła się Staszowska Izba Gospodarcza zrzeszająca lokalnych przedsiębiorców, u których kształcą się uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć praktycznych czy praktyki zawodowej.

Dni Techniki:

– będą okazją do zaprezentowania nabytej wiedzy i wyćwiczonych umiejętności uczniów Staszicówki i Centrum Kształcenia Praktycznego,

– umożliwią zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi zastosowaniami w przemyśle,

– zapewnią kontakt z doradcą zawodowym,

– to szansa na poznanie specyfiki oferowanych przez szkołę kierunków kształcenia,

– to także pokaz zabytkowych pojazdów i motocykli.

ARTYKUŁ  i FILM DNI TECHNIKI 2016   

Skip to content