Ewaluacja zewnętrzna

Od dnia 2.01.2017 do 15 .01.2017 w Zespole Szkół im S. Staszica odbywa się ewaluacja problemowa w obszarach:
Technikum:
W3 : Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Zasadnicza szkoła Zawodowa:
W5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
W6: szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Dnia 05.01.2017 od godz. 8.00 do 23.00 dostępna będzie ankieta dla rodziców uczniów uczęszczających do technikum oraz szkoły zawodowej. Szczegółowe informacje na temat dostępu do ankiety zostały przekazane uczniom.   

Skip to content