IV MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

icoW dniu 10 czerwca 2016 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbył się finał IV Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli: Pan Michał Poziomek – nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Pan Krzysztof Janik –  nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica

Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z zakresu szkoły średniej. Wiedza uczestników znacznie wykraczała poza materiał nauczania z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Po rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego dyrektor liceum Anna Karasińska zaprosiła uczniów do zwiedzenia muzeum znajdującego się w budynku szkoły.

W finale wzięło udział 24 uczniów z 8 szkół powiatu staszowskiego, buskiego, tarnobrzeskiego, opatowskiego, mieleckiego i sandomierskiego. Każda ze szkół mogła wytypować do konkursu 3 uczniów z klas pierwszych. Szkoły, które przystąpiły do konkursu: II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe:

– tablet Lenovo ufundowany przez dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie,

– słowniki języka angielskiego ufundowane przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie za zajęcie drugiego, trzeciego i czwartego miejsca,

– podręczniki do egzaminu FCE, CAE, książki do gramatyki, torby szkolne i długopisy ufundowane przez organizatorów konkursu za zajęcie kolejnych miejsc w konkursie.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Weronika Wyparło z II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

II miejsce: Weronika Bidas z I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

III miejsce: Agata Pisarczyk z II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

IV miejsce: Magdalena Chmiel z LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

V miejsce: Julia Kosowicz z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

VI miejsce: Katarzyna Góral z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

 

Organizatorzy

Autor: Michał Poziomek

1

2

3_

3

Skip to content