KONKURS PLASTYCZNY „DZIEŃ Z ŻYCIA MOJEGO PUPILA”

Sekcja Wolontariatu naszej szkoły zaprasza uczniów klas I – IV do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Dzień z życia mojego pupila”.
Osoba koordynująca – Edyta Utnik

Konkurs w ramach projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”

I. Termin składania prac konkursowych do 26 maja 2023r.
II. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I – III i IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych miasta Staszowa i oparty
jest na współzawodnictwie indywidualnym.
III. Prace powinny być wykonane techniką dowolną, w dowolnym formacie płaskim.
IV. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia
Szkoły biorącej udział w Konkursie.


V. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły nigdzie
wcześniej niepublikowanymi na innych konkursach.
VI. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:
– tytuł pracy
– imię i nazwisko oraz klasa autora pracy
– nazwę szkoły,
– imię i nazwisko nauczyciela koordynującego
– formularz dla rodzica/ prawnego opiekuna ucznia
VII. Prace należy przynieść do pani Edyty Utnik.

REGULAMIN KONKURSU       FORMULARZ DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA

Skip to content