Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

V edycja 2017/2018 – ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Celem konkursu jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów, podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski a także rozbudzanie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju.

28 listopada 2017r. etap szkolny w Zespole Szkół i  15 marca 2018 r.-etap wojewódzki w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Nasi uczniowie: Ada Banasiewicz i Damian Cepil z klasy II a LO zmierzyli się na każdym poziomie  z testami składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Zagadnienia konkursowe opierały się na bardzo bogatym materiale źródłowym, pozycjach książkowych i filmowych. Przygotowane pytania na etap szkolny wychodziły z założenia, że każdy absolwent liceum i technikum, nie tylko ten, który wiąże z historią swoje przyszłe plany zawodowe, opuszczając mury szkolne powinien znać między innymi historię tych dwudziestu lat tak ważnych dla historii Polski i Europy.

Gratulujemy zaangażowania i udziału uczniom w eliminacjach!

Skip to content