XLIV Olimpiada Historyczna

W roku szkolnym 2017-2018 uczniowie klasy humanistycznej Zespołu Szkół brali udział w eliminacjach Olimpiady Historycznej. Organizatorem konkursu w województwie świętokrzyskim jest Instytut Historii UJK w Kielcach

W październiku zostały podane tematy prac badawczych eliminacji szkolnych.

  • Starożytność:Niewolnictwo w antycznym świecie. Charakterystyka i ocena zjawiska.
  • Średniowiecze:Polska a państwo krzyżackie w Prusach w XIII-XV w.
  • Nowożytność:Uwarunkowania rozwoju reformacji w Polsce w XVI-XVIII w.
  • Historia XIX w.:Ekspansja terytorialna i polityczna Rosji od 1795 do 1914 r.
  • Historia XX w.:Między Wschodem a Zachodem. Nowe państwa Europy środkowej i ich problemy w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
  • Historia parlamentaryzmu w Polsce:Rola monarchy w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • Historia regionu:Wiek pary i stali – gospodarcze i społeczne przemiany w moim regionie w XIX w.

Autorzy prac pisemnych ocenionych najwyżej są dopuszczani do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez komisje szkolne. Do etapu okręgowego kwalifikowani są automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe .

Prace badawcze etapu szkolnego pisało 3 uczniów: Wiktoria Serwicka, Izabela Kręcisz i Damian Cepil. Do eliminacji okręgowych została wytypowana Izabela Kręcisz, która w styczniu 2018r. zmierzyła się z kolejnym tematem w Instytucie Historii UJK w Kielcach.

Jest to duży sukces zmierzyć się z najlepszymi z całego województwa.

Życzymy powodzenia w kolejnej edycji olimpiady.

Skip to content