Pierwsza w Staszowie siłownia na świeżym powietrzu oddana do użytku

W dniu 9 października br. dokonano oceny stanu technicznego prac i odbioru końcowego zamówienia polegającego na dostawie i montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych dla zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Tablica informacyjna „Otwartej Strefy Aktywności”

Zadanie obejmowało budowę siłowni plenerowej wraz z dostawą i montażem następujących urządzeń rekreacyjno-sportowych: jeździec, biegacz, orbitrek, wyciskanie wyciąg, wioślarz, twister steper, wahadło odwodziciel, rower, motyl integracyjny. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonano: utwardzenie terenu z docelową warstwą z płyt SBR grubości 30 mm, nasadzenia krzewów wraz z renowacją powierzchni przyległego trawnika oraz budowę strefy relaksu obejmującą urządzenia małej architektury: 4 ławki, stół do tenisa, stół do szachów, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.

Podczas odbioru prac, od lewej: dyr. Zespołu Szkół w Staszowie Izydor Grabowski, wicestarosta Tomasz Fąfara, Justyna Supa z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Staszowskim, Bożena Mazur z Wydziału Edukacji, naczelnik Wydziału Inwestycji Magdalena Fila, Mariusz Fijałkowski z Wydziału Inwestycji, właściciel Zakładu Remontowo –
Budowlanego „MAL-BUD” Marek Bąk i starosta staszowski Michał Skotnicki.

Budowę placu pod instalację urządzeń rozpoczęto 31 lipca br., a wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany „MAL-BUD” Marek Bąk ze Staszowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 58 tyś. 917 zł, z czego 24 tyś. 900 zł, tj. 42%, zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pozostała część kosztów, w kwocie 34 tyś.
17 zł, została pokryta z budżetu powiatu staszowskiego. Z pierwszej w Staszowie siłowni na świeżym powietrzu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie Zespołu Szkół w Staszowie, ale także wszyscy chętni, zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe.

Urządzenia rekreacyjno – sportowe zamontowane w siłowni


Tekst: Mariusz Fijałkowski Foto: Jan Mazanka

Skip to content