Zapraszamy na wystawę do Zespołu Szkół w Staszowie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png
Kustosz wystawy Jan Karol Żukowski przy swoim dziele


Wystawa „Odrodzenie i odbudowa Państwa Polskiego 1918 – 1939″ zosta­ła przygotowana przez uczniów szkoły pod kierunkiem kustosza ekspozycji Jana Karola Żukowskiego.

Przygotowanie wystawy trwało kilka miesięcy. Uczniowie i pan Jan Karol do­tarli do bardzo ciekawych materiałów. Te­matyka poszczególnych tablic obejmuje m.in.: życie kulturalne w Staszowie w okresie międzywojennym, zabytki Staszowa, obiekty przemysłowe, staszowskie Gim­nazjum, a także wydarzenia związane z nauką, kulturą, sztuką, sportem, wycho­waniem i wypoczynkiem. Zgromadzono kilkadziesiąt unikatowych i nieznanych dotąd zdjęć, m.in. staszowskiej synago­gi, cerkwi św. Jerzego, kościoła garnizonowego, kolei, parku miejskiego i koszar 1. batalionu 2. Pułku Piechoty Legionów. Ekspozycję zdjęć uzupełniają zgromadzo­ne w gablotach ciekawe eksponaty. Wy­stawa czynna jest codziennie w godzinach otwarcia szkoły. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Fragment wystawy poświęcony staszowskiej edukacji w latach międzywojennych.
O tej interesującej wystawie pisaliśmy w kwartalniku nr 71/wrzesień 2018 na str.: 54-55,
a także wydarzenie to znalazło swoje miejsce w albumie „Powiat Staszowski Zaprasza”, wyd. 2018, na str. 80. Przyp. red.

Tekst i zdjęcia: Anna Kos

Skip to content