Podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach „Kawiarenki Branżowca”

W dniu 10 maja br. miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy           w ramach „Kawiarenki Branżowca”.  Ten ważny krok ma na celu potwierdzenie współpracy na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz promocji nowoczesnych technologii, jednocześnie wspierając działalność prowadzoną przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica i Zespół Pałacowy       w Kurozwękach. List intencyjny podpisany przez przedstawicieli obu instytucji stanowi zobowiązanie do wzajemnego wsparcia i współdziałania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego oraz promowania innowacji        w edukacji. Poprzez tę współpracę obie strony mają nadzieję na stworzenie inspirującego środowiska, sprzyjającego rozwojowi kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli.

W ramach porozumienia planowane są różnorodne działania, takie jak organizacja warsztatów, szkoleń czy wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Ponadto istotnym elementem będzie również promowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępu do wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Kawiarenka Branżowca jako miejsce integracyjne do aktywnego dialogu oraz wymiany dobrych praktyk dla szkół, instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw. Dzięki tej inicjatywie uczniowie będą mieli możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, które będą bezpośrednio przydatne w ich przyszłej karierze zawodowej. Podpisanie porozumienia           o współpracy w ramach kawiarenki stanowi krok naprzód w budowaniu silnego partnerstwa pomiędzy edukacją a biznesem. Jest to także wyraz zaangażowania obu stron w rozwój lokalnej społeczności.

Tekst: Małgorzata Stachura

Zdjęcia: Jan Żukowski

Skip to content