Powiat z wojskiem

W dniu 14 maja br. wizytę w powiecie staszowskim złożyli: zastępca 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie ppłk Paweł Jędryczka i ppor. Marta Korzynek – oficer sekcji współpracy cywilno-wojskowej.
W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie w starostwie staszowskim, gdzie gości przyjęli: starosta Romuald Zgrzywa i wicestarosta Leszek Guzal. Rozmawiano o współpracy z 18 Pułkiem Artylerii w zakresie szkolenia i udziału w ćwiczeniach poligonowych w Nowej Dębie uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, a także uczniów branżowych oddziałów wojskowych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, jak również uczniów oddziałów przygotowania wojskowego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Wstępne zasady współpracy ustalono w czasie pobytu oficerów z Nowej Dęby w Zespole Szkół przy ul. Koszarowej. Przed odjazdem ze Staszowa ppłk Paweł Jędryczka wręczył starostom, a także dyrekcji Zespołu Szkół zaproszenia na uroczystości z okazji święta 18 Pułku Artylerii, które odbędą się w Nowej Dębie w dniu 14 czerwca br. Ostatnim punktem programu pobytu na ziemi staszowskiej ppłk. Pawła Jędryczki i ppor. Marty Korzynek była wizyta w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, gdzie goście poznając historię tego wyjątkowego zabytku zostali poinformowani o udziale członków rodziny Popielów w powstaniach 1831 i 1863 roku, a także w walkach na równych frontach I i II wojny światowej, w tym w bitwie o klasztor Monte Cassino, którego 80. rocznicę zdobycia będziemy obchodzić 18 maja br.

 

Tekst i Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Staszowie

Skip to content