Podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Umowę podpisali Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie mgr inż. Jerzy Jabczuga oraz Dziekan WNŚiP dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

W ramach patronatu Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu zobowiązuje się do:

1)   współpracy ze Szkołą w celu rozwojowi kształcenia w zakresie szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej w regionie;

2)   oceny merytorycznej autorskich programów kształcenia i programów pracy z uczniem zdolnym opracowanych przez nauczycieli Szkoły;

3)   umożliwienia uczniom Szkoły uczestnictwa w wybranych seminariach, konwersatoriach, wykładach i laboratoriach realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu;

4)   umożliwienia uczniom Szkoły i kadrze pedagogicznej, na odrębnie określonych warunkach, udziału w przedsięwzięciach dydaktycznych i naukowych prowadzonych w Uniwersytecie.

Natomiast w ramach patronatu Szkoła zobowiązuje się do:

1) promowania współpracy Szkoły z Uniwersytetem na stronach internetowych szkoły;

2) umieszczania w budynku szkoły, w widocznym miejscu informacji na temat wzajemnej współpracy stron oraz jej ewentualnych efektów;

3) przedstawienia uczniom Szkoły informacji na temat oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) promowania Uniwersytetu w środowisku lokalnym.

 

 W trakcie spotkania dyrekcja Zespołu Szkół mogła uczestniczyć w wykładzie, który poprowadził mgr Tomasz Kuszewski przedstawiając jedyny w kraju Wirtualny Symulator Terapii Radiacyjnej (VERT) w labolatorium Fizyczki Medycznej, które mieści się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu. 

 

Mamy nadzieję, że podjęte działania dadzą duże możliwości rozwoju uczniom, którzy podejmą naukę w nowym roku szkolnym w naszej Szkole na kierunku Fizyka Medyczna.

 

    Serdecznie zapraszamy!

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Stachur

Skip to content