Polibus 14-11-2023

14 listopada  po raz kolejny klasa IV Tom i klasa III Technik Odnawialnych Źródeł Energii   wzięła udział w akcji Polibus i zwiedzała  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚK.
Zwiedzający brali udział w wykładach, pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Zwiedzanie zaplecza naukowego poszczególnych wydziałów  PŚK z pewnością przybliżyło uczniom- być może przyszłym studentom tej uczelni możliwości i szanse ich rozwoju. Opiekunami wyjazdu ze strony Zespołu Szkół byli Grzegorz Sołtysiak i Tomasz Łokieć.
Tekst: Tomasz Łokieć
Zdjęcia : Tomasz Łokieć, Grzegorz Sołtysiak
Skip to content