Powiatowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz wicedyrektorem Zespołu Szkół im. S. Staszica panem Sławomirem Majem

„Stanisław Wyspiański 1869 – 1907 – poeta, malarz, człowiek teatru”

 

Dnia 19 grudnia 2017 roku w naszej szkole miał miejsce powiatowy konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.  Nieprzypadkowo to wydarzenie odbyło się właśnie teraz, gdyż 28 listopada minęło dokładnie 110 lat  od śmierci tego jednego z najwybitniejszych polskich artystów.

W konkursie wzięły udział trzy dwuosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego. Poza drużyną gospodarzy gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych wszyscy uczniowie obejrzeli i wysłuchali prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przygotowanej przez uczniów „Staszicówki”. Konkurs odbył się w dwóch etapach, a każdy z nich składał się z trzech kategorii: życiorys, „Wesele” i „Plotka o Weselu” oraz film. Mimo zaciętej walki i wysokiego poziomu przygotowania wszystkich drużyn ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

I miejsce – Zespół Szkół im. S. Staszica, drużyna w składzie: Damian Gątarski, Damian Przetak, opiekun pani Dorota Siłka

II miejsce – Liceum  Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego, drużyna w składzie: Aleksandra Piotrowicz, Katarzyna Michta, opiekun pani Dorota Grzegrzółka

III miejsce – Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym, drużyna w składzie: Katarzyna Jur, Daniel Nasieniak, opiekun pani Beata Sadowska.

Konkurs przygotowali: pani Joanna Gąsior, pani Dorota Siłka oraz pan Zbigniew Switek. Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Centrum Kształcenia Praktycznego za udostępnienie sali oraz sprzętu multimedialnego.

Miłym akcentem były uczennice „Staszicówki” przebrane w stroje krakowskie

Drużyny podczas konkursowych zmagań. od lewej uczennice z LO im. ks. kard. S. Wyszyńskiego, uczniowie z ZS CKR im. A. Dygasińskiego w Sichowie Dużym, oraz uczniowie „Staszicówki”

Zwycięzcy konkursu Damian Gątarski i Damian Przetak z opiekunem panią Dorotą Siłką
Skip to content