Program profilaktyczny “Wektory życia”

Zespół Szkół im. S. Staszica w Staszowie przystąpił do projektu ,,Za życiem”, sąto warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych zatytułowane „WektoryŻycia”.Realizacja spotkań
z młodzieżą wynika z obserwowanych w ostatnimokresie niepokojących zjawisk dotyczących zdrowia prokreacyjnego.,,Wektory Życia’’ zostały zaprojektowane w formie 12 godzinnych warsztatów psychoedukacyjnych, których tematyka wynika z realizowanegoprze Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego programu kompleksowegowsparcia dla rodzin ,, Za życiem’’ – zadnie 5.5. ,,Świadomie i odpowiedzialne rodzicielstwo- działanie edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych ’’.

Warsztaty prowadzą nauczyciele: M. Rewaj i M. Pitek

Skip to content