Projekt „Tradycyjny Sad”

Projekt „Tradycyjny Sad” zachęca do przywracania starych odmian drzew owocowych, które stanowią ważną część rodzimej bioróżnorodności i narodowego dziedzictwa kulturowego.
„Stare” może stać się „nowoczesne” a każdy z nas może mieć swój udział pielęgnując tradycyjne drzewa owocowe.

Skip to content