Sukces naszej uczennicy w Olimpiadzie Zdrowia

12 stycznia 2024 odbył się etap rejonowy XXXI edycji Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża .Organizatorem olimpiady był Oddział Rejonowy PCK w Staszowie. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z czterech szkół ponadpodstawowych . Byli oni zwycięzcami etapu szkolnego .

Etap rejonowy polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Uczennica Milena Wojnarowska z klasy III Liceum Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica zajęła II miejsce , ustępując zwyciężczyni, jedynie jednym punktem.|
Cel Olimpiady

kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
– pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
– inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie.

Tekst: Beata Janas

Skip to content