XXXVII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap okręgowy

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych. W dniu 2 marca 2024r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego
Towarnickiego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXVII Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych.
      W tym roku naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Marcin Biesiada i Wiktoria
Sokołowska z klasy 5TBp oraz Monika Nurkiewicz z klasy 4TB. Uczniowie rozwiązywali
zadania otwarte zgrupowane w dwóch częściach A i B (po 120 minut każda). Wymagały one
dobrego opanowania wiedzy z przedmiotów zawodowych, a także umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych, logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.
Opiekunem młodzieży była pani Anna Słabiak.
     Ostateczne wyniki osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych zostaną
ogłoszone na stronie https://www.olimpiadabudowlana.pl/.

Tekst, zdjęcia: Anna Słabiak

Skip to content