Światowy Dzień Rzucania Palenia

W dniu 16 listopada w Zespole Szkół podjęto działania mające charakter profilaktyczny związany z paleniem papierosów przez społeczność uczniowską.

Działając wielopłaszczyznowo, zorganizowano:

– spotkanie – prezentacja dla  klas pierwszych, drugich i trzecich, które poprowadziła pani Dorota Wojnarowska, pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie.

– na stronie internetowej szkoły ukazał się ciekawy artykuł poruszający problem nałogowego palenia papierosów oraz relacja ze spotkania.

– na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty promujące walkę z paleniem papierosów i skutkami palenia.

– nauczyciele, wychowawcy otrzymali liczne ulotki stanowiące materiały pomocnicze w przeprowadzeniu w klasach wychowawczych pogadanki na temat nałogu palenia papierosów.

– przez radiowęzeł szkolny została emitowana audycja, przygotowana przez uczennice klasy drugiej pod opieką nauczyciela, na temat skutków palenia papierosów.

 

Na auli szkolnej odbyło się spotkanie mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.

Zostało ono wzbogacone prezentacją, która miała uświadomić młodzieży jak niebezpieczne jest dla życia i jakie są skutki palenia papierosów. Zaproszonym gościem  była pani Dorota Wojnarowska – pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat wzrastającej liczby młodych palaczy.

Skip to content