Tytuł mistrza ortografii obroniony!!!

Kacper Polewka, uczeń klasy IV b LO po raz kolejny został laureatem konkursu ortograficznego. 17 października 2022 roku w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyła się jubileuszowa XX. edycja Powiatowego Turnieju Ortograficznego tradycyjnie zorganizowana przez SOK i Lokalną Organizację Turystyczną „Czym chata bogata”. W zmaganiach z ortografią wzięło udział 42 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu staszowskiego, dla których troska o piękno i poprawność języka polskiego jest ważna. Naszą szkołę reprezentowali: Agnieszka Furtak z III Ti oraz Kacper Polewka i Mikołaj Polewka z IV b LO.

24 października na uroczystej gali podsumowano tegoroczną edycję turnieju i zwycięzcom wręczono dyplomy i skromne upominki ufundowane przez organizatorów. Kacper po raz kolejny znalazł się wśród laureatów tego konkursu. W tym roku zajął II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, natomiast w ubiegłym roku był trzeci na podium. Gratulujemy!

Eksperci od ortografii i uczniowie staszowskich szkół wysłuchali też niezwykle interesującego wykładu prof. Piotra Zbroga na temat mowy ciała. Profesor – znany językoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – w ciekawy i żywy sposób opowiedział o roli mimiki twarzy, gestów i zachowań, a nawet ubioru w komunikacji. Temat ten choć nie był obcy dla naszych humanistów z II a LO, którzy byli obecni na spotkaniu, zaciekawił ich i z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Zdali sobie sprawę, jak wiele można „wyczytać” z zachowania człowieka bez podejmowania z nim jakiejkolwiek rozmowy. W komunikacji międzyludzkiej ważna jest bowiem znajomość reguł językowych czy zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, ale liczy się też sposób zachowania, mimika twarzy i gesty. Warto mieć świadomość tego wszystkiego, bo efektywna komunikacja jest przecież podstawą budowania relacji międzyludzkich, a one są w życiu najważniejsze.

Skip to content