W trosce o zdrowie…- psychiczne w Staszicówce

      Poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego każdego członka naszej społeczności szkolnej to sprawa priorytetowa w Staszicówce. Jedną z inicjatyw realizowanych w naszej placówce właśnie w tym celu jest organizacja Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W bieżącym roku szkolnym działania te włączyliśmy też w realizację II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” i obchodziliśmy Tydzień Zdrowia Psychicznego.
W naszej szkole podjęliśmy więc następujące przedsięwzięcia:
– opracowaliśmy gazetki ścienne na temat profilaktyki zdrowia psychicznego wraz z numerami telefonów zaufania, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą szukać pomocy,

– przeprowadziliśmy prelekcje w klasach pierwszych dotyczące zdrowia psychicznego i wpływu emocji na funkcjonowanie człowieka,

– na długich przerwach młodzież relaksowała się przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej,

– udostępniliśmy nauczycielom, rodzicom i uczniom link do materiałów przygotowanych przez Platformę Edukacyjną Nauczycieli na temat Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,


– pedagog szkolny i psycholog szkolny uczestniczyli w konferencji na temat: „Rodzina z problem uzależnienia – wsparcie rodziców w procesie profilaktyki i wychowania” i podzielili się z koleżankami i kolegami materiałami szkoleniowymi.

– wychowawcy w ramach godzin z wychowawcą dyskutowali ze swoimi uczniami na temat radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

       Wydarzenia te spotkały się z zainteresowaniem naszej młodzieży, która niejednokrotnie zmaga się z tego typu problemami. Wierzymy, że te działania nie tylko zwrócą uwagę na kwestię zdrowia psychicznego, ale też pomogą mierzyć się z napotykanymi trudnościami.

Skip to content