Złap za stery do swojej kariery

17.10.2022 r. – Październik Miesiąc Bibliotek Szkolnych, kiermasz książkowy w szkolnej bibliotece

– “Jak zostać bibliotekarzem?” – zajęcia dla uczniów IV klas LO

18.10.2022 r.  Wykłady oraz warsztaty na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Dni Otwarte na Wydziale Budownictwa – zajęcia dla uczniów klas IV Technikum Budownictwa

– Warsztaty z doradcami zawodowymi/psychologiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Kielcach – spotkanie on-line dla uczniów klas IV LO. Temat spotkania:

“Żegluj świadomie po morzach kariery – Jak przygotować się do wejścia na rynek pracy?”

– “O życiu w erze walidacji, czyli co mogę zrobić z tym, co wiem i potrafię” – spotkanie warsztatowe z doradcą zawodowym dla uczniów klas BS I, propagowanie idei uczenia się przez całe życie

19.10.2022 r. – Wizyta studyjna kadry pedagogicznej w Firmie “PROGRESS ECO S.A.”

w Dobrowie – podpisanie listu intencyjnego o współpracy

– Ogłoszenie powiatowego konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, test

z “Wiedzy o branżach: motoryzacyjnej, budowlanej i elektroenergetycznej”

20.10.2022 r. – Warsztaty branżowe “Sprawdź się w zawodzie – popracuj z nami”, prezentacja zawodu Stolarz. Spotkanie warsztatowe dla uczniów klas VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie

-Skierowano zaproszenie na I spotkanie z cyklu: “Kawiarenka branżowca”, spotkanie dla dyrektorów, doradców zawodowych i wychowawców szkół podstawowych powiatu staszowskiego

21.10.2022 r. – Spotkanie on – line z doradcami zawodowymi Akademickiego Biura Karier z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla uczniów Technikum i LO ZS

Skip to content