Promocja szkoły

Eksperci od ziemiaństwa w Staszicówce

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbył się finał ogólnopolskiego konkursu na temat ziemiaństwa i jego roli w społeczeństwie polskim. Tegoroczne  hasło przewodnie prac i prezentacji brzmiało: „Bądźcie nadal Apostołami narodu! Ziemianie jako sąsiedzi- kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”. Organizatorzy konkursu – Instytut Pamięci Narodowej wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim – od lat za cel stawiają sobie nie tylko przywracanie pamięci o  roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemian, poznawanie i utrwalanie ich wartości etycznych jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa, ale przede wszystkim rozwijanie pasji badawczej uczniów i kształtowanie umiejętności poszukiwania i krytycznego podejścia do informacji.
W tym roku wszystkich finalistów i ich opiekunów  iście po ziemiańsku przyjęli Państwo Marta i Michał Smoczyńscy – właściciele Nowego Dworu w Goszycach.

Oczywiście wśród uczestników konkursu nie mogło zabraknąć uczniów Staszicówki. Dwie nasze uczennice Julia Śmist z I LO i Karolina Adamczyk z III technikum budownictwa pozytywnie przeszły eliminacje wojewódzkie i obydwie zakwalifikowały się do finału konkursu. Na ostatnim etapie eliminacji ogólnopolskich należało nie tylko obronić swoją pracę i ocenić materiał źródłowy, ale przede wszystkim wykazać się wiedzą,  odpowiadając  na pytania komisji.  Na tym etapie nasze  obydwie uczennice także  znalazły się w ścisłej czołówce laureatów.

Karolina ze swoją pracą i wiadomościami na temat życia rodzin ziemiańskich w międzywojniu okazała się bezkonkurencyjna-  zajęła I miejsce w Polsce. Karolina swoją przyszłość wiąże z budownictwem i kształci się w tym kierunku, ale jest też pasjonatką ziemiaństwa. Ma nie tylko rozległą wiedzę z historii, ale przede wszystkim przeczytała wiele pamiętników ziemian, które uzupełniły  jej wiadomości na temat obyczajów, wartości i ideałów, które przyświecały ich reprezentantom. W  ubiegłym roku szkolnym też brała udział w tym konkursie, wtedy zajęła II miejsce –  w tym roku poprawiła więc swój wynik. Mamy nadzieję, że w klasie maturalnej znajdzie też czas na konkurs o ziemiaństwie. Z pewnością zadba o to pani Joanna Gąsior, która jest opiekunem naukowym Karoliny.

Julia Śmist z I LO  jest uczennicą o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i swoją przygodę z konkursem rozpoczęła w tym roku pod kierunkiem pani Anny Banaś. W tym roku też do swojej listy  ulubionych lektur dopisała pamiętniki i wspomnienia.  Ona z kolei po przeanalizowaniu źródeł historycznych postanowiła bliżej przyjrzeć się jednej z okolicznych rodzin ziemiańskich- Karskim z Włostowa i omówić ich relacje z bliższymi i dalszymi sąsiadami. Zrobiła to wyjątkowo rzetelnie i wnikliwie, bo została laureatką III miejsca w Polsce, więc  jej stosunkowo krótka znajomość z ziemiaństwem już zaowocowała ogromnym  sukcesem  i wierzymy, że w kolejnym roku także zostanie laureatką tego prestiżowego konkursu.

Dziewczyny otrzymały  nie tylko ciekawe nagrody książkowe, ale wraz z dyplomem laureata konkursu ogólnopolskiego mają już zapewnione dodatkowe punkty przy rekrutacji na wybrane kierunki studiów. Serdecznie gratulujemy laureatkom i ich opiekunkom i oczywiście życzymy kolejnych sukcesów.

Eksperci od ziemiaństwa w Staszicówce Read More »

Oferta Kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

W dniu 25 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się spotkanie dla klas maturalnych z p. Robertem Pałą pracownikiem Politechniki Świętokrzyskiej, w ramach którego została przedstawiona uczniom bogata oferta  kierunków kształcenia, nowe atrakcyjne kierunki, po których  można zdobyć prestiżową pracę. Warto  zapoznać się z INFORMATOREM DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Oferta Kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Read More »

Platynowe indeksy dla naszych mechatroników

W bieżącym roku szkolnym Politechnika Świętokrzyska ogłosiła konkurs „O platynowy indeks” . Uczniowie klasy 3 technikum mechatronicznego w składzie: Bartłomiej Raczyński, Dominik Opala, Krzysztof Semrau, Mateusz Łucki, Kamil Jędruch opracowali pod kierunkiem pana mgr inż. Grzegorza Sołtysiaka „Inteligentny budzik”. Projekt zakładał rozpoznawanie faz snu u człowieka i wybudzenie go w fazie najpłytszego snu. Urządzenie zostało zgłoszone do konkursu a ich twórcy zdobyli I miejsce!   Nasi uczniowie zostali wyróżnieni platynowymi indeksami PŚk. Platynowe indeksy dają przepustkę na wybrany kierunek PŚk bez obowiązkowej rekrutacji.Konkurs Politechniki Świętokrzyskiej o platynowy indeks to pierwsze takie rozdanie. Ma popularyzować wiedzę i zachęcać młodych do własnych eksperymentów — mówi rektor PŚk prof. Zbigniew Koruba.

Statuetkę platynowego indeksu w imieniu szkoły odebrał również pan Grzegorz Sołtysiak

Poniżej zamieszczamy film na którym nasi zwycięzcy prezentują swoje dzieło

Platynowe indeksy dla naszych mechatroników Read More »

Matematyka bez poprawki

Ku końcowi dobiega w naszej szkole realizacja projektu „Matematyka bez poprawki”. Powstał on z myślą o maturzystach z woj. świętokrzyskiego, zdających w maju 2022 r. maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Projekt powstał dzięki współpracy Kuratorium Oświaty w Kielcach z Politechniką Świętokrzyską. Nauczyciele matematyki z woj. świętokrzyskiego – w tym i nauczyciele naszej szkoły – prowadzili zajęcia z maturzystami, które miały na celu lepiej przygotować młodzież do matury. W ramach projektu omawiano zestawy zadań, w których zostały m.in. uwzględnione tzw. „pewniaki maturalne”. Na zajęciach zwrócono młodzieży również uwagę na najczęściej popełniane przez maturzystów błędy. Przeprowadzone lekcje miały pokazać młodzieży, że matematyka nie jest wcale taka trudna i jeśli ma się trochę chęci, to można nie bać się matury z tego przedmiotu.
7 kwietnia w auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Wzięli w nim udział uczniowie oraz nauczyciele zaangażowani w projekt oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących. Po rozdaniu pamiątkowych dyplomów nauczycielom oraz dyrektorom, uczniowie zostali zaproszeni do zapoznania się z murami Politechniki Świętokrzyskiej. Atrakcją była możliwość zobaczenia m.in. robotów oraz bolidu, które zostały zrobione przez tamtejszych studentów oraz samochodu, który imitował dachowanie podczas wypadku samochodowego. Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie uczniów naszej szkoły z tą kielecką uczelnią!

 

Matematyka bez poprawki Read More »

Szkolny Klub Wolontariatu w projekcie „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”

Zaplanowali i zrealizowali.
Wolontariusze  z ZPO-Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki
w Staszowie, którzy jako pierwsi ramach projektu sześciu szkół „Wspólnie działamy
w staszowskim wolontariacie” opracowali mały projekt ekologiczny pod hasłem „Ochrona ptaków naszej okolicy. Wieszanie budek lęgowych, sadzenie drzew”.

W drugim etapie projektu, który odbył się 22 kwietnia – w dniu najważniejszego święta ekologicznego, czyli Dnia Ziemi podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczny i wręczono uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu Nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów, pana Adama Lubery na temat gatunków drzew oraz warunków ich sadzenia. Przy drzewach z budkami lęgowymi odsłonięto tablicę edukacyjno-informacyjną.
Następnie młodzież, z pomocą patronów naszego projektu Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów, panem Leszkiem Kopciem, Zastępcą Burmistrza panią dr Ewą Kondek, Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom panią Grażyna Jarosz, Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów panem Adamem Luberą uczestniczyła w sadzeniu drzew.
Również i tym razem każda z 6 szkół otrzymała prezent. Dzięki Nadleśnictwu Staszów placówki otrzymały po 5 sadzonek drzew do posadzenia na terenach własnych szkół.
Projekt zrealizowany przez wolontariuszy z „jedynki” jest dobrym przykładem praktyki ekologicznej i pięknie wpisał się w obchody Staszowskich Dni dla Ziemi zorganizowanych przez UMIG.

W ramach realizacji projektu wolontariuszy

z ZPO-PSP nr 1 odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny p.t. „Ptaki naszej okolicy”.
W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z 6 staszowskich szkół uczestniczący w realizacji projektu „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie”.
Niezależne jury przyznało:
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych:
II miejsce Julia Śmist kl. I Zespół Szkół im. St. Staszica
Serdecznie gratulujemy nagrodzonej uczennicy!
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych znajduje się w ZPO-PSP nr 1 w Staszowie.
„Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.

Szkolny Klub Wolontariatu w projekcie „Wspólnie działamy w staszowskim wolontariacie” Read More »

Skip to content