Mikus Wiesław

Potęgi i logarytmy – zadania maturalne.

Powtórzenie ze szkoły podstawowej.

Potęgi, logarytmy, procenty – niezbędnik.

Trygonometria dla 4Tbi i 4Tba

Analityczna dla 2blo

Arkusz maturalny.

Zadania do rozwiązania i odesłania, dla uczniów którzy nie mogą stawić się osobiście. 

Zadania wielomiany i trygonometria

Zadania z geometrii płaskiej

Optymalizacja na rozszerzeniu.

Próbna matura 2020 do rozwiązania i odesłania.

Arkusz czerwiec 2020.

Poprawkowa matura 2020

Próbna matura 2021

Lubelska próbna matura 2020.

Arkusz IV + odpowiedzi.

Arkusz III + odpowiedzi.

Arkusz rozszerzony do rozwiązania i odesłania.

Arkusz podstawowy do rozwiązania i odesłania.

Arkusz II + odpowiedzi.

Arkusz I

Odpowiedzi do Arkusza

Próbna matura z Operonem.

Geometria analityczna – zadania maturalne.

Geometria analityczna – niezbędnik.

Ciągi – zadania maturalne.

Ciągi – niezbędnik

Kwadratowa – maturalne.

Funkcja kwadratowa – niezbędnik.

Powtórka do sprawdzianu 2.

Funkcja liniowa – niezbędnik.

Trygonometria – niezbędnik

Wyrażenia algebraiczne – niezbędnik.

Dla klasy 4Tb (materiały o czerniaku, link wkleić do przeglądarki!) http://coi.pl/pliki/profilaktyka_czerniaka.zip

Równania i nierówności(na sprawdzian 16.02)

Bryły dla maturzystów cz.2(na sprawdzian 16.02)

Bryły dla maturzystów  (na sprawdzian 16.02)

Prawdopodobieństwo dla maturzystów.(na sprawdzian 16.02)

Statystyka dla 3LO

Statystyka dla maturzystów.

Próbna matura z matematyki poziom rozszerzony.

Klucz do próbnej matury z Operonem poziom rozszerzony.

Próbna matura z języka angielskiego poziom podstawowy.

Próbna matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Klasa 4 TOM

Temat do samodzielniej realizacji:

 1. Objętość ostrosłupa. 
 2. Pole powierzchni i objętość walca.
 3. Pole powierzchni i objętość stożka.
 4. Pole powierzchni i objętość kuli.
 5. Granice funkcji
 6. Pochodna funkcji w punkcie
 7. Wyznaczanie wzorów funkcji pochodnych
 8. Pochodna funkcji a monotoniczność 
 9. Ekstrema lokalne funkcji
 10. Przebieg zmienności funkcji
 11. Zadania optymalizacyjne
 12. Powtórzenie wiadomości o ciągach
 13. Geometria  w zadaniach maturalnych
 14. Arkusz maturalny 
 15. Arkusz maturalny 

Elementarne zadania maturalne cz. 1

Elementarne zadania maturalne cz. 2

 

Zadania z matur rozszerzonych. 

Tematy do samodzielnej realizacji. Pytania kierować  na maila wmikus@interia.pl. Powodzenia i miłej pracy. 

Klasa 3 Tb

 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych.
 2. Proste równania wymierne
 3. Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań wymiernych.
 4. Równania wymierne w zadaniach tekstowych.
 5. Równania wymierne-sprawdzian
 6. Nierówności wymierne.
 7. Rozwiązywanie nierówności wymiernych.
 8. Nierówności wymierne online 
 9. Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności wymiernych.
 10. Nierówności wymierne – kartkówka  
 11. Pojęcie ciągu. Na lekcji zapisaliśmy definicję ciągu i zrobiliśmy przykład z zadania 7.2. Praca domowa dokończyć to zadanie.
 12. Ciągi – rozwiązywanie zadań. Na lekcji rozwiązaliśmy ze zbioru przykłady z zadań 7.4, 7.6. Praca domowa: dokończyć 7.4, 7.6 zrobić w całości 7.7, 7.9, 7.10.
 13. Sposoby zapisywanie ciągów. Praca domowa zadania 7.16, 7.17, 7.18.
 14. Monotoniczność ciągu. Praca domowa zadania 7.20, 7.21, 7.22 (po dwa przykłady z każdego zadania)
 15. Ciąg arytmetyczny.
 16. Ciąg arytmetyczny-rozwiązywanie zadań.
 17. Własności ciągu arytmetycznego.
 18. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
 19. Suma wyrazów ciągu arytmetycznego w zadaniach.
 20. Ciągi – sprawdzian (czas do 13.15)
 21. Miara łukowa kąta. (16.06.2020)
 22. Wzory redukcyjne (18.06.2020)
 23. Wykres funkcji y=sinx

Klasa 2 Tib

 1. Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej  i w postaci ogólnej. 
 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej i jej własności.
 3. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.
 4. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
 5. Równania kwadratowe.
 6. Równania kwadratowe-kartkówka.
 7. Nierówności kwadratowe 
 8. Rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Na lekcji rozwiązaliśmy dwa przykłady nierówności kwadratowych , a to praca domowa..
 9. Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności kwadratowych. Praca domowa zadania 2.150, 2.151, 2.152.
 10. Nierówności kwadratowe – kartkówka.
 11. Równania kwadratowe w zadaniach tekstowych.
 12. Nierówności kwadratowe w zadaniach tekstowych.
 13. Wzory Viete’a.
 14. Wzory Viete’a w zadaniach.
 15. Równania kwadratowe z parametrem.
 16. Nierówności kwadratowe z parametrem.
 17. Podział czworokątów. (16.06.2020)
 18. Przypomnienie wiadomości o trapezie. (16.06.2020)
 19. Przypomnienie wiadomości o równoległoboku. (17.06.2020)
 20. Okrąg opisany na czworokącie (23.06.2020)

Klasa 2 Tba

 1. Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej  i w postaci ogólnej.
 2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej i jej własności.
 3. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.
 4. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej.
 5. Równania kwadratowe.
 6. Równania kwadratowe-kartkówka.
 7. Nierówności kwadratowe
 8. Rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Na lekcji rozwiązaliśmy dwa przykłady nierówności kwadratowych , a to praca domowa.
 9. Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności kwadratowych. Na lekcji rozwiązywaliśmy przykłady z ujemną i zerową deltą. Praca domowa to zadania 2.152, 2.148.
 10. Nierówności kwadratowe – kartkówka.
 11. Równania kwadratowe w zadaniach tekstowych. Praca domowa zadanie 2.189
 12. Nierówności kwadratowe w zadaniach tekstowych.
 13. Wzory Viete’a.
 14. Wzory Viete’a w zadaniach.
 15. Równania kwadratowe z parametrem.
 16. Nierówności kwadratowe z parametrem.
 17. Podział czworokątów. (15.06.2020)
 18. Przypomnienie wiadomości o trapezie.(15.06.2020)
 19. Przypomnienie wiadomości o równoległoboku. (17.06.2020)
 20. Okrąg opisany na czworokącie (22.06.2020)

Klasa 2 LO

 1. Ułamki algebraiczne ich dziedzina i wartość.
 2. Skracanie ułamków algebraicznych.
 3. Proste równania wymierne.
 4. Równania wymierne w zadaniach tekstowych.
 5. Równania wymierne-kartkówka
 6. Kąty w czworokątach.
 7. Kąty w czworokątach.
 8. Pojęcie ciągu. Na lekcji zapisaliśmy definicję ciągu i zrobiliśmy przykłady z zadań 7.2 i 7.4. Praca domowa, dokończyć te zadanie.
 9. Ciągi – rozwiązywanie zadań.
 10. Ciąg arytmetyczny. Praca domowa zadania 7.23, 7.24, 7.25.
 11. Ciąg arytmetyczny – zadania. Praca domowa zadania 7.26, 7.27.
 12. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
 13. Ciąg arytmetyczny – kartkówka.
 14. Ciąg geometryczny – kartkówka
 15. Przypomnienie wiadomości o trapezie. (15.06.2020)
 16. Obliczanie długości odcinków w trapezie. (16.06.2020).
 17. Przypomnienie wiadomości o równoległoboku (17.06.2020)
 18. Pole i obwód równoległoboku (22.06.2020)
 19. Pole i obwód trapezu. (23 i 24.06.2020)

Klasa 1 bLO4

 1. Przypomnienie wiadomości z geometrii płaskiej.
 2. Suma kątów w trójkącie.
 3. Przekątne w wielokącie.
 4. Suma kątów wewnętrznych wielokąta
 5. Twierdzenie Talesa
 6. Przypomnienie wiadomości o trójkątach.
 7. Nierówność trójkąta.
 8. Twierdzenie Pitagorasa.
 9. Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach
 10. Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach
 11. Twierdzenie Talesa rozwiązywanie zadań 
 12. Powtórzenie wiadomości z tw. Talesa
 13. Twierdzenie Talesa i twierdzenie Pitagorasa-kartkówka.
 14. Wysokości w trójkącie równobocznym.
 15. Wysokości w trójkącie prostokątnym.
 16. Środkowe w trójkącie.
 17. Przystawanie trójkątów.
 18. Podobieństwo trójkątów.
 19. Podobieństwo trójkątów – rozwiązywanie zadań.
 20. Podobieństwo trójkątów a dowody geometryczne.
 21. Podobieństwo trójkątów – kartkówka.
 22. Trygonometria kąta ostrego – kartkówka. (czas na odesłanie 45 minut)
 23. Funkcja kwadratowa. (15.06.2020)
 24. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. (16.06.2020)
 25. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej (18.06.2020)
 26. Proporcjonalność odwrotna (19.06.2020)
 27. Proporcjonalność odwrotna w zadaniach (22 i 23.06.2020)

Klasa IIIwzb

 1. Powtórzenie wiadomości o procentach.
 2. Powtórzenie wiadomości o proporcjach.
 3. Zadania do samodzielnego rozwiązania na ocenę.
 4. Działania w zbiorze liczb wymiernych – powtórzenie. Zadania do samodzielnego rozwiązania na ocenę.
 5. Równania liniowe – powtórzenie.

Klasa III els

 1. Powtórzenie wiadomości o procentach.
 2. Powtórzenie wiadomości o proporcjach.
 3. Zadania do samodzielnego rozwiązania na ocenę.
 4. Działania w zbiorze liczb wymiernych – powtórzenie. Zadania do samodzielnego rozwiązania na ocenę.
 5. Równania liniowe – powtórzenie.