Author name: Tomasz Grabarz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

(OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się 21 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego sala nr 16.

Rozpoczęcie eliminacji godzina 8.00 – zakończenie 10.15. Uczniowie biorący udział w eliminacjach są zwolnieni z pierwszych trzech godzin lekcyjnych.

Zainteresowani uczniowie, którzy jeszcze nie potwierdzili swojego uczestnictwa mogą zgłosić swój udział bezpośrednio do nauczyciela CKZ sala nr 2 lub drogą elektroniczną na adres l.chajski@ckzstaszow.pl do 20 marca do godziny 21.00.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.

Baza pytań wykorzystywanych do przeprowadzenia Turnieju Wiedzy Pożarnicze

Młodzież zapobiega pożarom

Do 17.03.23. roku należy dostarczyć do pana Mariusza Siłki sala 12C listę chętnych osób z klasy, które chcą przystąpić do eliminacji konkursu OTWP “Młodzież zapobiega pożarom”

Eliminacje zostaną rozegrane do 23.03.23.

Naszą szkołę będzie reprezentowały osoby wyłoniona w eliminacjach.

M. Siłka

XXV Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki

W dniu 9 marca uczniowie Zespołu Szkół im.S.Staszica w Staszowie uczestniczyli w XXV Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych  Źródeł Energii ENEX oraz XXIII Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH . Zwiedzanie stoisk wystawowych było okazją do poznania rozwiązań i nowości technicznych w zakresie energetyki, elektrotechniki oraz ogólnie rozumianych odnawialnych źródeł energii. Opiekunami wycieczki byli Ramos Mirosław oraz Tomasz Łokieć.

Tekst: Łokieć Tomasz 
Zdjęcia Łokieć Tomasz

Współpraca z firmą ArkonSoft

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Firmą ArkonSoft. Nauczyciele ZS uczestniczyli w II spotkaniu z cyklu KAWIARENKA BRANŻOWCA, w ramach której mogliśmy gościć absolwenta naszej szkoły p. Grzegorz Wójcik. Tematem i okazją do dyskusji było ,Jak przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy i na jakich pracowników jest zapotrzebowanie w branży IT”. Dzisiejsze spotkanie w naszej Kawiarence uświetnił poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.

XXXVI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – etap okręgowy

W dniu 4 marca 2023r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematy zawodów okręgowych, tak jak w poprzednich edycjach, przygotował Komitet Główny Olimpiady. Uczniowie rozwiązywali zadania otwarte zgrupowane w dwóch częściach A i B (po 120 minut każda). Wymagały one dobrego opanowania wiedzy z przedmiotów zawodowych, a także umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych, logicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

W tym roku naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice Karolina Adamczyk  i Julia Sierant z klasy 4TBg.

Ostateczne wyniki osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych zostaną ogłoszone na stronie https://www.olimpiadabudowlana.pl/.

Tekst: Anna Słabiak

Zdjęcia: Anna Zamojska

Skip to content