GŁÓD, BRUD I WESELA – ŻYCIE CODZIENNE PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Projekt historyczny BohaterON w Zespole Szkół. Klasa humanistyczna przygotowuje kartki dla Powstańca.

Czy powstańcy walczyli dniem i nocą bez przerwy? Oczywiście nie, oprócz prowadzenia swoich działań podziemnych, wiedli tzw. życie codzienne. Inne, niż w naszym rozumieniu, ale nie pozbawione prozy życia, którą znamy.
J
ak wyglądało funkcjonowanie powstańców pomijając perspektywę walk. Co jedli, gdzie spali, jak dbali o higienę?
Jak wyglądały śluby i wesela w tamtych czasach? Czemu tylu powstańców lubiło tańczyć i śpiewać, czy wypadało to robić? Było trochę przestrzeni na normalność, ale czy to im wystarczało?
Wszak każdy z nich miał swoje marzenia, pragnienia, słabości, wątpliwości. 

Lekcja historii o zwykłym życiu w niezwykłym czasie…

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację.

Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Skip to content