WSPÓLNIE DZIAŁAMY W STASZOWSKIM WOLONTARIACIE!!!

WSPÓLNIE DZIAŁAMY W STASZOWSKIM WOLONTARIACIE!!!
Baza Staszowskiego Wolontariatu – powstała w Staszowie.
W piątek 8 października 2021r., w Przystani Korab w Staszowie odbyło się spotkanie otwierające projekt!
Spotkanie wolontariuszy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ich opiekunów.
W Zespole Szkół grupę szkoleniowa tworzą dziewczyny z kl. I a LO: Wojnarowska Milena, Szpak Nicola, Adamczak Katarzyna, Kmiecik Marcelina i Miedzianko Magda pod opieką pani Edyty Utnik.
Motto projektu: “Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie Aktywni Korab
W programie projektu przewidziane są różnorodne szkolenia, spotkania ze specjalistami kilku dziedzin życia społecznego i wymiana doświadczeń  z podejmowanych już działań w ramach szkolnego wolontariatu.
Podsumowaniem będą iventy tematyczne organizowane przez poszczególne szkoły przez okres dwóch lat.
Skip to content