Z wizytą studyjną w Firmie „PROGRESS ECO” w Dobrowie

W dniu 19 października br. Dyrekcja Zespołu Szkół im. St. Staszica gościła w Firmie „PROGRESS ECO” w Dobrowie. Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia w zawodach szklonictwa branżowego mając na uwadze podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr technicznych do rozwijającego się rynku pracy partnerzy deklarują wolę współpracy w zakresie działań zmierzających do uatrakcyjnienia oferty kształcenia zawodowego dla młodzieży Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie.

Zamierzeniem obu stron będzie:

  • Propagowanie i realizacja wspólnych projektów w zakresie rozwoju obu jednostek

  • Organizowanie wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym
  • Kształcenie pracowników młodocianych
  • Praktyki i staże uczniów Technikum
  • Organizowanie wykładów branżowych dla uczniów, wycieczek dydaktycznych, warsztatów, konkursów i konferencji
  • Współorganizacja Dni Otwartych Szkoły
  • Wspólne przeprowadzenie kursów.

Firma „PROGRESS ECO” w Dobrowie jest rodzinną polską firmą inżynieryjną w zakresie projektowania i produkcji sit technicznych dla przemysłu oraz specjalistycznych części do maszyn i urządzeń w ponad 60 krajach na całym świecie w różnych branżach przemysłowych. W obszarze nowoczesnego budownictwa ww. firma oferuje innowacyjne systemy na bazie siatek i kratek architektonicznych.

Tekst: Małgorzata Stachura

Zdjęcia: Małgorzata Stachura

Skip to content