Drozd Krzysztof

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które stanowi, iż do dnia 07 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zachęcam do czynnego udziału w naszych zajęciach oraz aktywności  fizycznej w tym trudnym dla nas czasie.

Nie zaprzestajemy zajęć z wychowania fizycznego. W sieci  pojawiło się bardzo wiele propozycji i rozwiązań ćwiczeń fizycznych do samodzielnego wykonywania w domu. Można je wykonywać w ramach gimnastyki porannej lub jako elementy zabawy w czasie spędzania wolnego czasu.

Wiemy, że dzięki aktywności fizycznej poprawia się nasz nastrój, w czasie ćwiczeń wyzwalają się endorfiny zwane hormonami szczęścia. To właśnie im zawdzięczamy przypływ  energii i uczycie zadowolenia.

Poniżej będę zamieszczał wiadomości i zestawy  ćwiczeń do aktywności w domu, do poszczególnych klas zgodnie z datą obowiązujących zajęć według tygodniowego szkolnego planu lekcji. W razie wątpliwości i problemów zapraszam do kontaktu poprzez e-mail krzysiekdrozd70@gmail.com

Po kliknięciu na swoją klasę dowiecie się co należy wykonać na danych zajęciach wychowania fizycznego w określonym dniu.

UWAGA WAŻNE!

Proszę w czasie trwania każdej lekcji wychowania fizycznego w danym dniu  o informacje  na adres mailowy, że uczeń jest w tym czasie obecny. Na tej podstawie będzie obliczana frekwencja danego ucznia.  W treści proszę zamieścić Nazwisko i Imię, klasę, słowo OBECNY oraz aktualny TEMAT LEKCJI podany na stronie.  Bardzo proszę podejść do tej procedury bardzo poważnie! Podaje adres mailowy do kontaktu: krzysiekdrozd70@gmail.com

UWAGA!

PRZYPOMINAM WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE NIE ODDAŁY JESZCZE PRAC DOMOWYCH O JAK NAJSZYBSZE ICH NADESŁANIE. OSTATECZNY TERMIN TO 30 MAJ. BRAK PRACY JEST RÓWNOZNACZNY Z OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ.

I Tom p

I Tb g

II Km 1gr

II Ts 2gr

II Tba

III Els

III Ti 1gr

IV Ti 1gr

Skip to content