Mikus Wiesław

Arkusz czerwiec 2020.

Próbna matura 2020.

Arkusz matura rozszerzona

Próbna matura 2021

Lubelska próbna matura 2020.

Praca domowa – trygonometria.

Stereometria – zadania maturalne.

Wielomiany i trygonometria rozszerzenie

Ciągi maturalne rozszerzenie.

Statystyka zadania maturalne.

Projekt “Matematyka bez poprawki” zadania

Projekt “Matematyka bez poprawki”

Prawdopodobieństwo – zadania maturalne

Potęgi i logarytmy – zadania maturalne.

Powtórzenie ze szkoły podstawowej.

Potęgi, logarytmy, procenty – niezbędnik.

Trygonometria dla 4Tbi i 4Tba

Analityczna dla 2blo

Zadania do rozwiązania i odesłania, dla uczniów którzy nie mogą stawić się osobiście. 

Zadania wielomiany i trygonometria

Zadania z geometrii płaskiej

Optymalizacja na rozszerzeniu.

 

 

Poprawkowa matura 2020

Arkusz IV + odpowiedzi.

Arkusz III + odpowiedzi.

Arkusz rozszerzony do rozwiązania i odesłania.

Arkusz podstawowy do rozwiązania i odesłania.

Arkusz II + odpowiedzi.

Arkusz I

Odpowiedzi do Arkusza

Próbna matura z Operonem.

Geometria analityczna – zadania maturalne.

Geometria analityczna – niezbędnik.

Ciągi – zadania maturalne.

Ciągi – niezbędnik

Kwadratowa – maturalne.

Funkcja kwadratowa – niezbędnik.

Powtórka do sprawdzianu 2.

Funkcja liniowa – niezbędnik.

Trygonometria – niezbędnik

Wyrażenia algebraiczne – niezbędnik.

Równania i nierówności(na sprawdzian 16.02)

Bryły dla maturzystów cz.2(na sprawdzian 16.02)

Bryły dla maturzystów  (na sprawdzian 16.02)

Prawdopodobieństwo dla maturzystów.(na sprawdzian 16.02)

Statystyka dla 3LO

Statystyka dla maturzystów.

Próbna matura z matematyki poziom rozszerzony.

Klucz do próbnej matury z Operonem poziom rozszerzony.

Próbna matura z języka angielskiego poziom podstawowy.

Próbna matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.