Napierała Karolina

Witam serdecznie wszystkich uczniów!


W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, które stanowi, iż w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przygotowałam dla Was materiały dydaktyczne z zakresu teorii i przepisów dyscyplin sportowych, metodyki treningu i zdrowego stylu życia oraz zestawy ćwiczeń do realizacji w domu w ramach zajęć wychowania fizycznego zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA WAS UCZNIOWIE !!!

Proszę w czasie trwania każdej lekcji wychowania fizycznego w danym dniu o informacje na adres @, że uczeń jest w tym czasie obecny. Na tej podstawie będzie obliczana frekwencja danego ucznia. W treści proszę zamieścić Nazwisko i Imię, klasę,słowo OBECNY oraz AKTUALNY TEMAT LEKCJI podany na stronie. Bardzo proszę podejść do tej procedury bardzo poważnie! Podaje adres @ do kontaktu: karolina23456@gmail.com

Od dzisiaj tj. 20.04.2020 robimy krok naprzód !!! Wiem, że macie dużo nauki ale ZACHĘCAM WAS do AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ na świeżym powietrzu. Zachowajcie środki ostrożności (odstęp kilku metrów od drugiej osoby oraz noście maseczkę). Wasze ciało potrzebuje ruchu a umysł dotlenienia. POZDRAWIAM!!!

Praca na ocenę 6 ! Dla Wszystkich, którzy chcą otrzymać ocenę celującą proszę o wysłanie na karolina23456@gmail.com swojego zdjęcia jak spędzacie aktywnie swój czas .

Klasa IIaLO

Klasy IITba i IIbTi

Klasy IIITb, IIITi, IIITom

Klasa IIITs

Klasy IVTb i IVTom

Klasa Iel/ms

Klasa Iel/ms

Klasa II wza

Klasy IIIwza i IIIwzb

Skip to content